رویداد ها

جلسه واهگ ورزشکاران روستای بانشیپ

30 بهمن, 1399
رویداد ها

جلسه واهگ با موضوع سواد رسانه ای و ارتباط آن با فرهنگ جامعه

21 بهمن, 1399
رویداد ها

جلسه واهگ با موضوع :آسیب های اجتماعی دانش آموزان

21 بهمن, 1399
رویداد ها

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات جوانان و نوجوانان

21 بهمن, 1399
واهگ روستای بانشیپ انتشارات

واهگ کمک به خواسته های یک دیگر

واهگ یک موسسه است که با هدف کمک به خواسته های یکدیگر و هم نوع اندیشی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۳ در استان سیستان و بلوچستان شهرستان قصرقند روستای بانشیپ متولد شد ایران زمین پهنه ای عظیم و آکنده از فرهنگ های گوناگون است. اقشار ، اقوام ، گروه های متعدد زبانی و فرهنگی ، اقلیت های...

واهگ من

حمایت از واهگ

رویداد ها

انتشارات

فهرست